“SmartDecor vykouzlí vánoční atmosféru s nízkými pořizovacími a provozními náklady téměř v celém městě.”

Martin Škroch

autor

Srovnání nákladů

Srovnání úspory pouze za 20 ks dekorací
LED x SmartDecor x SmartDecorRE

* Vycházíme z dostupných informací na e-shopech se světelnými dekoracemi.
Průměrná spotřeba při této velikosti typu vločka je uváděna se spotřebou 40 W. Uvažujeme, že dekorace jsou osazeny v sezóně 50 dní, svítí 12 hod./den a cena elektřiny je 3,5 Kč/kWh.

** Servis elektrosoučástí se týká po skončení záruční doby ročně průměrně 1/4 dekorací z celkového počtu, kdy oprava jedné dekorace činí průměrně 50 % nákupní ceny dekorace. Náklady na servis jsou počítány od 3 sezóny, kdy již skončila záruční doba.

*** Cena obsahuje SmartDecor technologii a montáž na dodanou kostrukci původní elektrické dekorace bez vad a elektrosoučástí. Záruka se vztahuje na dodanou technologii SmartDecor.

Ceny dekorací jsou vč. DPH. Ceny se liší dle motivu a velikosti dekorace.