“SmartDecor jsou na světě jediné svítící pouliční dekorace
s nulovou spotřebou elektrické energie.”

Přirozeně a blíže ke hvězdám

"Spojil jsem vlastnosti z různých odvětví do produktu, který reflektuje požadavky udržitelnosti a posouvá hranice možností použití světlených pouličních dekorací na novou úroveň."

Martin Škroch

autor

Patentový dokument: PV 2019–581