VĚZTE, ŽE V JEDNOTĚ
JE SÍLA S POZITIVNÍ ENERGIÍ

Do puntíku promyšlený vizuální styl je alfou a omegou
úspěšné vizuální strategie organizace.

Naše služby pro vizuální styl

Jsme parťáky na dlouhé mise. To je hlavní předpoklad úspěšného vizuálního stylu. Vlivem vytrvalého a promyšleného prosazování se jeho skutečná hodnota ukáže až časem. Proto vizuální styl promýšlíme vždy o krok napřed, aby vše i po mnoha letech stálo za to!

Nový jednotný vizuální styl firmy

Údržba a rozvoj vizuálního stylu

Grafický manuál vizuálního stylu

Právní ochrana vizuálního stylu

Corporate Design pro úspěšné řízení organizace

Každá organizace (např. obchod, restaurace, IT firma, advokát, výrobní podnik...) působí svým vzhledem (nejen produktů a služeb) na vnější i vnitřní okolí a tím vytváří kladné nebo záporné emoce a postoj okolí vůči organizaci. Můžeme tedy říci, že corporate design je nástojem, který zásadním způsobem ovlivňuje úspěšné řízení organizace.

Naše reference

Corporate Design jako nejvyšší podniková norma

Corporate design tvoří základní stavební prvky vizuální identity, pomocí kterých organizace komunikuje např. vůči zaměstnancům, veřejnosti v marketingové komunikaci vůči zákazníkům atd. Z tohoto pohledu by měl být CD nejvyšší podnikovou formou. Projevy vizuální komunikace by měly být v souladu s hodnotami a filozofií organizace. Pojďme se podívat na Corporate Design blíže. 

Příběh

Logo je základním kamenem firemních hodnot a  mělo by odrážet aktuální stav  by mělo stejně jako nový vizuální styl firmy 

Logo a logomanuál

Logo je základním kamenem firemních hodnot a  mělo by odrážet aktuální stav  by mělo stejně jako nový vizuální styl firmy 

Jednotící grafické prvky

Logo je základním kamenem firemních hodnot a  mělo by odrážet aktuální stav  by mělo stejně jako nový vizuální styl firmy 

Barevnost

Logo je základním kamenem firemních hodnot a  mělo by odrážet aktuální stav  by mělo stejně jako nový vizuální styl firmy 

Typografie

Logo je základním kamenem firemních hodnot a  mělo by odrážet aktuální stav  by mělo stejně jako nový vizuální styl firmy 

Image motiv

Logo je základním kamenem firemních hodnot a  mělo by odrážet aktuální stav  by mělo stejně jako nový vizuální styl firmy 

Image motiv

Logo je základním kamenem firemních hodnot a  mělo by odrážet aktuální stav  by mělo stejně jako nový vizuální styl firmy